Chuyển đổi bằng Dược Việt Nam để lấy giấy phép hành nghề tại Canada

Chuyển đổi bằng Dược Việt Nam để lấy giấy phép hành nghề tại Canada

Canada là một quốc gia có ngành Dược rất phát triển và học Dược ở Canada là vô cùng cạnh tranh và rất khó. Vì vậy, nhiều người nghĩ rằng bằng Dược Việt Nam ở Canada là vô giá trị. Tuy nhiên, việc chuyển đổi bằng là hoàn toàn khả thi. Hãy cùng CLB Kinh tế Dược tìm hiểu...